Investeer in kennis en expertise

Als organisatie is het een uitdaging om kennis en expertise vast te houden. Biedt daarom uw HR-team en leidinggevend personeel de meest recente inzichten, kennis en vaardigheden op het gebied van duurzame inzetbaarheid, verzuimreductie en HR-analytics aan. Onze experts helpen uw werknemers graag in hun ontwikkeling naar professioneel meesterschap met het train-de-trainer programma.

Maak afspraak Lees meer
  • Volledig
    op maat
  • Wetenschappelijk
    onderbouwd
  • Meetbaar
    resultaat

Werkzaam Nederland vitaal en veerkrachtig maken.
Dit kunnen we niet alleen.

Kennis moet vloeien. Daarom dragen wij graag onze expertise over aan uw organisatie zodat uw professionals beschikken over de kennis en tools om veerkracht, vitaliteit en het werkvermogen van medewerkers proactief te kunnen vergroten. Op deze manier kan ook uw organisatie bijdragen aan onze missie: Werkzaam Nederland vitaal en veerkrachtig maken.

Lees meer

Werkzaam Nederland vitaal en veerkrachtig maken.

Effectief omgaan met vitaliteit vraagstukken

Vooraf zullen onze experts samen met u inventariseren wat de meest veelvoorkomende vraagstukken zijn op het gebied van vitaliteit, verzuim en duurzame inzetbaarheid. Vervolgens zorgen wij ervoor dat uw train de trainer programma afgestemd wordt op de belangrijkste leerdoelen en uitdagingen binnen uw organisatie zodat uw professionals straks weten om te gaan met specifieke organisatorische stressoren en dringende vitaliteit vraagstukken.

Lees meer

Effectief omgaan met vitaliteit vraagstukken

Altijd toegang tot de meest up to date kennis en tools

Uiteraard blijven onze experts zich continu ontwikkelen op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Uw organisatie ontvangt naast het programma jaarlijkse updates zodat uw professionals altijd beschikken over de beste methodieken, kennis en tools.

Maak afspraak Vraag offerte aan